DUYURULAR

RESMİ İŞLEMLER

Odadan verilen belgeler

-ÜYE KAYIT BEYANNAMESİ

Üyenin kayıt esnasında odasından verilen üyelik kabul beyannamesidir..

-FAALİYET BELGESİ

TESK tarafından her yıl efe ve tüfe oranlarına göre belirlenen üyenin faaliyetini gösteren  belgedir..Ücrete tabidir.

90 günlük kullanım süresi olup orjinali geçerlidir..

!Not: oda aidat borcu olan üyelere faaliyet belgesi verilmez..

-KAPASİTE RAPORU

Odamızda online olarak  mühendisler tarafından hazırlanan belgedir. imalat yapan firmaların mevcut makina parkı ile hangi ürünleri ne miktarda üretebileceğini gösteren rapordur.. Ticaret ve sanayi odasına üye olmayan şahıs firmaları ile adi ortaklık firmaları bağlı oldukları Esnaf ve Sanatkarlar odasından alabilirler.

Kapasite raporları ihraç kayıtlı mal satmak için gerekli ön koşuldur.

Kapasite raporunun ücreti  içinde bulunan yılına ait oda aidatının yarısı kadar;

  • Tesk(konfederasyon)
  • İstesob(birlik)
  • Esnaf odasına hesaplarına yatırılır.

Harçların ilgili kurumlara ödemeleri banka yolu ile yapıldıktan sonra Tesk,birlik ve oda  kurumları tarafından incelemeler sonucu  onay alınarak verilir..

Kapasite raporları 4 adet düzenlenmekte olup,

  • 1 adedi üyede
  • 1 adedi bağlı olduğunuz odada
  • 1 adedi Birlikte
  • 1 adedi de Konfederasyonumuzda muhafaza edilmektedir.

Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 3 yıl olup, gerekli halde oda, birlik yada Konfederasyonumuzdan temin edebilirsiniz..

IB formu (bağ-kur sigortalılık belgesi )

Emeklilik işlemleri ve oda kapanış işlemlerinde  oda tarafından hazırlanıp onaylanan belgedir..

Hizmet karşılığı ücrete tabidir..

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates