DUYURULAR

ÇIRAKLIK & KALFALIK & USTALIK

ÇIRAK OLMAK NE DEMEKTİR?

Çıraklık, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirmek için başlayan bir eğitim süresidir. Çıraklık sözleşmesinin imzalanması ile başlar, kalfalık belgesi alınınca sona erer.

KİMLER ÇIRAK OLABİLİR? Aşağıdaki şartları taşıyan her kişi çırak olabilir. 1) 14 yaşını doldurmuş olmak 2) En az Ortaokul mezunu olup, Lise eğitimini tamamlamış ya da Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş olmak. 3) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süreç çırak, velisi ve işveren tarafından imzalanan çıraklık sözleşmenin Mesleki Eğitim Merkezine teslim edilmesi ile başlar.

ADAY ÇIRAK ve ÇIRAK KİME DENİR?3308 sayılı kanunun 3. maddesinin b şıkkına göre aday çırak: Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisini işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişi olarak tanımlanır. Aday Çırak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 9. Maddesi İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Yine aynı kanunun c şıkkına göre çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre, bir meslek alanında, mesleğin gerektirdiği, Bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi olarak tanımlanır.

ÇIRAKLIĞA BAŞLAMAK İÇİN 4+4+4 ÖĞRETİMİ BİTİRMEK ZORUNLULUĞU VARMI? 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu Çırak öğrenci için En az Lise mezunu olmak ya da Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olmak gerekir. Demektedir. Bu sebeple uygun şartları taşımayanlar çırak öğrenci olamazlar.

ÇIRAKLIĞA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR? 3308 sayılı kanunun a bendine göre 14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış gençler diğer şartların da uygun olması halinde çıraklık sözleşmesi yapabilirler.

14 YAŞINI DOLDURMAK NE DEMEKTİR? Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak öğrenci kayıtları 01 Temmuzda başlar. Buna göre örnek verecek olursak 30 Haziran 1991 yılında doğan bir kişi 01 Temmuz 2005 tarihine göre yaşı hesaplandığında 14 yıl 0 ay 1 gün çıkar yıl hanesinde 14 görüldüğüne göre 14 yaşını tamamlamış ve 15 yaşından 1 gün almıştır.

19 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ NE DEMEKTİR? Yine 01 temmuz olan kayıt tarihine göre örnek verecek olursak 02 Temmuz 1987 yılında doğan bir kişinin 01 Temmuz 2005 tarihine göre yaşını hesapladığımız zaman 17 yıl 11 ay 29 gün çıkar yıl hanesinde 18 görülmediği için bu kişinin 19 yaşından gün almamış demektir. 1 temmuzda 2 günle kurtardığı için çırak öğrenci olarak kaydını yaptırabilir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? Bir mesleği öğrenmek isteyen en az ilk öğretim okulunu bitirmiş olanlar ile lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi mezunları veya değişik sebeplerden ara sınıflarından ayrılanlarda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarını yaptırabilirler.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KAYITLI ÖĞRENCİLER DİĞER ÖĞRENCİLERİN YARARLANDIKLARI HAKLARDAN YARARLANABİLİYORLARMI? Yasaların diğer öğrencilere tanımış olduğu tüm haklardan çırak öğrencilerde yararlanmaktadır. Ayrıca okudukları süre içerisinde SSK primleri devlet tarafından ödenmektedir.

İLKÖĞRETİM OKULU MEZUNUYUM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE KAYDIMI YAPTIRMAK İSTİYORUM FAKAT LİSEYİ DE OKUMAK İSTİYORUM NE YAPABİLİRİM? Mesleki eğitim merkezinde eğitime devam ederken aynı zamanda açık öğretim lisesine kaydını yaptırarak liseyi de bitirebilirsin.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM FAKAT İŞ YERİ BULAMADIM AYRICA HANGİ MESLEĞİ SEÇECEĞİM KONUSUNDA DA TEREDDÜTLERİM VAR NE YAPMALIYIM? Size en yakın bir merkeze uğramanız halinde mesleklerle ilgili yeterince bilgilendirilirsiniz ve iş bulmanız konusunda da yardımcı olunur. Daha fazla bilgi almak için mutlaka en yakın Mesleki Eğitim Merkezine uğrayın

HER İŞYERİ ÇIRAK ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre her işletmenin çırak çalıştırması mümkün değildir. Herhangi bir işyerinin 3308 sayılı kanuna uygun olarak çırak çalıştırabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. *Çırağın çalışacağı meslek dalı kanun kapsamında bulunmalıdır. 0 işyerinde usta öğretici belgesi bulunan eleman olmalıdır. *Usta Öğreticilik belgesi bulunmayanlar yanlarında çırak çalıştıramazlar. *Ustalık belgesi bulunmayanların veya ustalık belgesi alma hakkına sahip olmayanların Usta Öğreticilik Kurslarına katılmaları mümkün olmadığından bu gibilerin aldıkları usta öğretici belgeleri çıraklık eğitimde işlem görmemektedir. *Bakanlıkça hazırlanan model sözleşme çırak, çırağın velisi ve işyeri yetkilileri tarafından imzalanmalı, işyerinin bağlı bulunduğu mesleki kuruluşa onaylatıldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce onaylanmalıdır. *Mesleğin özelliğine göre; işyerinde, çırağın sanatını öğrenebileceği miktarda makine ve takım bulunmalıdır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ NEDİR, NASIL DOLDURULUR? İşletme, ilgili oda ve kurum iş birliği içinde, çıraklık eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyen, kendisi veya velisi ile sözleşmede yer alan taraflarca imzalanan akde, SÖZLEŞME denir. Sözleşme çerçeve olarak Bakanlık tarafından matbu olarak hazırlanır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI ÇIRAKLARIN GELİŞİGÜZEL İSYERİ DEĞİŞTİRMESİNİ ÖNLEYEBİLECEK MİDİR? 3308 sayılı kanuna göre model sözleşme imzalayarak işyerine giren çırakların hangi hallerde işyerlerinden ayrılabilecekleri imzaladıkları sözleşmede belirtilmiştir. Gelişigüzel işyeri değiştirmeye istekli aday çırak ve çırağın sözleşmesi feshedileceğinden sosyal sigortalar priminin devlet tarafından ödenmesi durdurulacaktır. Birinci işyerinden muvafakat almadan ayrılan çırağın ikinci işyeri ile yapacağı sözleşme işleme konmayacaktır. Meslek değiştirmek isteyen çırağın işyerinden ayrılarak ikinci bir işyerine girmesi halinde geçmiş çıraklık süresi değerlendirilmeyeceğinden kalfa olması gecikecektir. Kalfalık ve Ustalık belgesi bulunmayanlar ise kalfalık ve ustalık unvanı ile çalışamayacakları gibi bağımsız işyeri de açamayacaklardır. Bu nedenle hedeflenen kalfalık ve ustalık statüsüne varmak isteyen çırağın gelişigüzel işyeri değiştirmesi, çok şeylerden vazgeçmesine bağlıdır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİ DOLDURDUM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? Doldurduğunuz çıraklık sözleşmesini bağlı bulunduğunuz oda veya derneğe göndererek 4 nüsha olan sözleşmeyi onaylatınız ve çırağınıza sicil numarası alınız. Sicil numaranız dernekte sözleşmelere yazılacaktır. Dernek veya odadan sicil numarası aldığınız sözleşmeleri size en yakın olan veya çırağınızı göndermeyi düşündüğünüz Mesleki Eğitimi Merkezi’ne çırağınız ve

ÇIRAK OLMAK NE DEMEKTİR? Çıraklık, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirmek için başlayan bir eğitim süresidir. Çıraklık sözleşmesinin imzalanması ile başlar, kalfalık belgesi alınınca sona erer.

KİMLER ÇIRAK OLABİLİR? Aşağıdaki şartları taşıyan her kişi çırak olabilir. 1) 14 yaşını doldurmuş olmak 2) En az Ortaokul mezunu olup, Lise eğitimini tamamlamış ya da Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş olmak. 3) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. Ancak, on dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süreç çırak, velisi ve işveren tarafından imzalanan çıraklık sözleşmenin Mesleki Eğitim Merkezine teslim edilmesi ile başlar.

ADAY ÇIRAK ve ÇIRAK KİME DENİR? 3308 sayılı kanunun 3. maddesinin b şıkkına göre aday çırak: Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisini işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişi olarak tanımlanır. Aday Çırak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 9. Maddesi İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Yine aynı kanunun c şıkkına göre çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre, bir meslek alanında, mesleğin gerektirdiği, Bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişi olarak tanımlanır.

ÇIRAKLIĞA BAŞLAMAK İÇİN 4+4+4 ÖĞRETİMİ BİTİRMEK ZORUNLULUĞU VARMI? 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu Çırak öğrenci için En az Lise mezunu olmak ya da Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olmak gerekir. Demektedir. Bu sebeple uygun şartları taşımayanlar çırak öğrenci olamazlar.

ÇIRAKLIĞA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR? 3308 sayılı kanunun a bendine göre 14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış gençler diğer şartların da uygun olması halinde çıraklık sözleşmesi yapabilirler.

14 YAŞINI DOLDURMAK NE DEMEKTİR? Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak öğrenci kayıtları 01 Temmuzda başlar. Buna göre örnek verecek olursak 30 Haziran 1991 yılında doğan bir kişi 01 Temmuz 2005 tarihine göre yaşı hesaplandığında 14 yıl 0 ay 1 gün çıkar yıl hanesinde 14 görüldüğüne göre 14 yaşını tamamlamış ve 15 yaşından 1 gün almıştır.

19 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ NE DEMEKTİR? Yine 01 temmuz olan kayıt tarihine göre örnek verecek olursak 02 Temmuz 1987 yılında doğan bir kişinin 01 Temmuz 2005 tarihine göre yaşını hesapladığımız zaman 17 yıl 11 ay 29 gün çıkar yıl hanesinde 18 görülmediği için bu kişinin 19 yaşından gün almamış demektir. 1 temmuzda 2 günle kurtardığı için çırak öğrenci olarak kaydını yaptırabilir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR? Bir mesleği öğrenmek isteyen en az ilk öğretim okulunu bitirmiş olanlar ile lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi mezunları veya değişik sebeplerden ara sınıflarından ayrılanlarda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarını yaptırabilirler.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KAYITLI ÖĞRENCİLER DİĞER ÖĞRENCİLERİN YARARLANDIKLARI HAKLARDAN YARARLANABİLİYORLARMI? Yasaların diğer öğrencilere tanımış olduğu tüm haklardan çırak öğrencilerde yararlanmaktadır. Ayrıca okudukları süre içerisinde SSK primleri devlet tarafından ödenmektedir.

İLKÖĞRETİM OKULU MEZUNUYUM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE KAYDIMI YAPTIRMAK İSTİYORUM FAKAT LİSEYİ DE OKUMAK İSTİYORUM NE YAPABİLİRİM? Mesleki eğitim merkezinde eğitime devam ederken aynı zamanda açık öğretim lisesine kaydını yaptırarak liseyi de bitirebilirsin.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM FAKAT İŞ YERİ BULAMADIM AYRICA HANGİ MESLEĞİ SEÇECEĞİM KONUSUNDA DA TEREDDÜTLERİM VAR NE YAPMALIYIM? Size en yakın bir merkeze uğramanız halinde mesleklerle ilgili yeterince bilgilendirilirsiniz ve iş bulmanız konusunda da yardımcı olunur. Daha fazla bilgi almak için mutlaka en yakın Mesleki Eğitim Merkezine uğrayın

HER İŞYERİ ÇIRAK ÇALIŞTIRABİLİR Mİ? 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre her işletmenin çırak çalıştırması mümkün değildir. Herhangi bir işyerinin 3308 sayılı kanuna uygun olarak çırak çalıştırabilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. *Çırağın çalışacağı meslek dalı kanun kapsamında bulunmalıdır. *0şyerinde usta öğretici belgesi bulunan eleman olmalıdır. *Usta Öğreticilik belgesi bulunmayanlar yanlarında çırak çalıştıramazlar. *Ustalık belgesi bulunmayanların veya ustalık belgesi alma hakkına sahip olmayanların Usta Öğreticilik Kurslarına katılmaları mümkün olmadığından bu gibilerin aldıkları usta öğretici belgeleri çıraklık eğitimde işlem görmemektedir. *Bakanlıkça hazırlanan model sözleşme çırak, çırağın velisi ve işyeri yetkilileri tarafından imzalanmalı, işyerinin bağlı bulunduğu mesleki kuruluşa onaylatıldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce onaylanmalıdır. *Mesleğin özelliğine göre; işyerinde, çırağın sanatını öğrenebileceği miktarda makine ve takım bulunmalıdır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ NEDİR, NASIL DOLDURULUR? İşletme, ilgili oda ve kurum iş birliği içinde, çıraklık eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyen, kendisi veya velisi ile sözleşmede yer alan taraflarca imzalanan akde, SÖZLEŞME denir. Sözleşme çerçeve olarak Bakanlık tarafından matbu olarak hazırlanır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI ÇIRAKLARIN GELİŞİGÜZEL İSYERİ DEĞİŞTİRMESİNİ ÖNLEYEBİLECEK MİDİR? 3308 sayılı kanuna göre model sözleşme imzalayarak işyerine giren çırakların hangi hallerde işyerlerinden ayrılabilecekleri imzaladıkları sözleşmede belirtilmiştir. Gelişigüzel işyeri değiştirmeye istekli aday çırak ve çırağın sözleşmesi feshedileceğinden sosyal sigortalar priminin devlet tarafından ödenmesi durdurulacaktır. Birinci işyerinden muvafakat almadan ayrılan çırağın ikinci işyeri ile yapacağı sözleşme işleme konmayacaktır. Meslek değiştirmek isteyen çırağın işyerinden ayrılarak ikinci bir işyerine girmesi halinde geçmiş çıraklık süresi değerlendirilmeyeceğinden kalfa olması gecikecektir. Kalfalık ve Ustalık belgesi bulunmayanlar ise kalfalık ve ustalık unvanı ile çalışamayacakları gibi bağımsız işyeri de açamayacaklardır. Bu nedenle hedeflenen kalfalık ve ustalık statüsüne varmak isteyen çırağın gelişigüzel işyeri değiştirmesi, çok şeylerden vazgeçmesine bağlıdır.

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNİ DOLDURDUM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? Doldurduğunuz çıraklık sözleşmesini bağlı bulunduğunuz oda veya derneğe göndererek 4 nüsha olan sözleşmeyi onaylatınız ve çırağınıza sicil numarası alınız. Sicil numaranız dernekte sözleşmelere yazılacaktır. Dernek veya odadan sicil numarası aldığınız sözleşmeleri size en yakın olan veya çırağınızı göndermeyi düşündüğünüz Mesleki Eğitimi Merkezi’ne çırağınız ve SÖZLEŞMESİ KABUL EDİLEN ÇIRAK HANGİ GÜNLER EĞİTİME KATILACAKTIR? 3308 sayılı kanuna göre çıraklık sözleşmesi yaparak çalışan çıraklar haftanın bir günü 8-10 saat teorik eğitim görmek üzere okula geleceklerdir. Çıralık Eğitimi Merkezi’nde Pazar hariç haftanın her günü eğitim yapıldığından çırağın okula devam edeceği gün işyeri sahibine ve çırağa bildirilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYITLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILIR? Mesleki Eğitim Merkezi sözleşme yapan çırakların kayıtlarını Bakanlığın belirttiği çalışma takvimine göre yapar. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki dönem yapılır. ( Genellikle 1 Temmuz – 15 Eylül, 1 Ocak- 30 Ocak tarihleri arasıdır.) Çırakla sözleşme yapmadan önce Mesleki Eğitim Merkezi’nde kayıtların açık olup olmadığını öğrenmekte fayda vardır.

SÖZLEŞME YAPARAK EĞİTİME DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN S.S.K. PRİMLERİ NE KADAR SÜRE İLE MESLEKİ EĞİTİMMERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖDENECEKTİR? Çıraklık sözleşmesi yaparak, eğitime devam eden çırakların S.S.K. primleri çırakların eğitimlerini tamamlayıp, girdikleri 2.kalfalık imtihanlarının sonuna kadar, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüklerince ödenir.

İŞLETMELERDE 3308 SAYILI KANUNA GÖRE ÇALIŞAN ÇIRAKLARIN İŞYERİ SAHİBİ VEYA TEMSİLCİSİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Çıraklık sözleşmesinin 12. maddesine göre: 1) Kendisine verilen işleri dikkat ve itina ile severek yapmalı. 2) Pratik ve teorik eğitimine düzenli şekilde devam etmek ve imtihanlarına girmek. 3) İşyerine ait olup, kendisine emanet edilen ticari ve mesleki sır ve özelliklere saygı göstermek ve bu konuları başkalarına aktarmamak. 4) İşyerine ait makine, araç ve gereçleri korumak

İŞLETME YETKİLİLERİNİN ÇIRAKLARA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? Çıraklık sözleşmesinin 11. maddesine göre: 1) Çırağın kalfalık imtihanında başarılı olmasını sağlayacak şekilde pratik eğitim programlarına yetiştirmek. 2) Çırağı mesleği ile ilgili işlerde çalıştırmak. 3) Çırağı teorik eğitim için haftada 8-10 saat okula göndermek ve bu süre için ücretini ödemek. 4) Çırağın pratik eğitiminden sorumlu usta öğreticiyi görevlendirmek. 5) Çıraklık süresini tamamlayan çırakların kalfalık imtihanına girmesini sağlamak. 6) Çırağa yılda 1 ay ücretli izin vermek 7) Çırağa asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödemek.

ÇIRAKLARIN ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? Askerlik çağına gelerek eğitimine devam eden çırağın her yıl en geç Nisan ayının ilk haftası içinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması halinde, askerlik tecil işlemleri Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılır.

ÇIRAKLARIN YAKINLARI S.S.K.’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? Çırak öğrenciler sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. ÇIRAKLARIN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMASINDA İŞYERİ YETKİLİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDİR? 3308 sayılı kanunun 25. maddesine göre; Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

ÇIRAK İŞ YERİNDE ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI GEÇİRİRSE İŞ VEREN NE YAPMALIDIR? Kazaya uğrayan çırağın uğradığı iş kazasının önemine göre en yakın S.S.K. kuruluşuna götürene kadar hayati tehlikeyi atlatabilmesi için ilk müdahale iş yerinde yapılır. Daha sonra çırak bir sağlık kuruluşuna götürülür. Bu sağlık kuruluşu S.S.K. olmalıdır. Örnekte görülen kaza raporu üç nüsha doldurularak bir nüshası S.S.K.’ya, bir nüshası Mesleki Eğitim Merkezine, bir nüshası da iş veren tarafından yetkililere gösterilmek amacıyla çırağın iş yerindeki dosyasında saklanır.

İŞ KAZASI GEÇİREN ÇIRAĞIN GEREKLİ TEDAVİSİNİ YAPTIRMAYAN VE KAZA RAPORU TUTMAYAN VE DURUMU MERKEZE BİLDİRMEYEN İŞ YERİ NE GİBİ ZARARA UĞRAR? Bu durum kişinin beyanı veya yapılan kontroller sonunda ortaya çıkarsa soruşturma başlatılır ve sonuçta çırağın ve S.S.K.’nın uğradığı zararlar iş verenden faizi ile birlikte tahsil edilir.

İŞ VEREN SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ ÇIRAĞI OKULA GÖNDERMEYİP ÇIRAĞIN DEVAMSIZLIKTAN KALMASINA SEBEP OLURSA NE OLUR? Sözleşmeli Çırağı İş veren okula göndermek zorundadır. İş veren tarafından okula gönderilmeyerek devamsızlıktan kaldığını yazılı beyan eden çırağın iş vereni mahkemeye verilerek çırağın uğradığı maddi ve manevi zararı , çırak için ödenen sigorta primleri yasal faizi ile birlikte iş verenden tahsil edilir. Tutumunda ısrar eden iş yerine çırak çalıştırma hakkı ta işyerinin bir yetkilisi ve velisi ile gönderiniz. Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sözleşmeleri onaylayarak gereken belgeleri kendisi alacak, sözleşmelerden birini çırağa diğerini işyerine diğerini de ilgili oda veya derneğe gönderecektir. Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanmış sözleşme elinize geçince, çırağınız tüm yasal işlemlerini tamamlamış ve sigorta primlerinin Bakanlıkça ödenmesine başlanmış olacaktır.  3308 sayılı kanuna göre çıraklık sözleşmesi yaparak çalışan çıraklar haftanın bir günü 8-10 saat teorik eğitim görmek üzere okula geleceklerdir. Çıralık Eğitimi Merkezi’nde Pazar hariç haftanın her günü eğitim yapıldığından çırağın okula devam edeceği gün işyeri sahibine ve çırağa bildirilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYITLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILIR? Mesleki Eğitim Merkezi sözleşme yapan çırakların kayıtlarını Bakanlığın belirttiği çalışma takvimine göre yapar. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki dönem yapılır. ( Genellikle 1 Temmuz – 15 Eylül, 1 Ocak- 30 Ocak tarihleri arasıdır.) Çırakla sözleşme yapmadan önce Mesleki Eğitim Merkezi’nde kayıtların açık olup olmadığını öğrenmekte fayda vardır.

SÖZLEŞME YAPARAK EĞİTİME DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN S.S.K. PRİMLERİ NE KADAR SÜRE İLE MESLEKİ EĞİTİMMERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖDENECEKTİR? Çıraklık sözleşmesi yaparak, eğitime devam eden çırakların S.S.K. primleri çırakların eğitimlerini tamamlayıp, girdikleri 2.kalfalık imtihanlarının sonuna kadar, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüklerince ödenir.

İŞLETMELERDE 3308 SAYILI KANUNA GÖRE ÇALIŞAN ÇIRAKLARIN İŞYERİ SAHİBİ VEYA TEMSİLCİSİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Çıraklık sözleşmesinin 12. maddesine göre: 1) Kendisine verilen işleri dikkat ve itina ile severek yapmalı. 2) Pratik ve teorik eğitimine düzenli şekilde devam etmek ve imtihanlarına girmek. 3) İşyerine ait olup, kendisine emanet edilen ticari ve mesleki sır ve özelliklere saygı göstermek ve bu konuları başkalarına aktarmamak. 4) İşyerine ait makine, araç ve gereçleri korumak

İŞLETME YETKİLİLERİNİN ÇIRAKLARA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? Çıraklık sözleşmesinin 11. maddesine göre: 1) Çırağın kalfalık imtihanında başarılı olmasını sağlayacak şekilde pratik eğitim programlarına yetiştirmek. 2) Çırağı mesleği ile ilgili işlerde çalıştırmak. 3) Çırağı teorik eğitim için haftada 8-10 saat okula göndermek ve bu süre için ücretini ödemek. 4) Çırağın pratik eğitiminden sorumlu usta öğreticiyi görevlendirmek. 5) Çıraklık süresini tamamlayan çırakların kalfalık imtihanına girmesini sağlamak. 6) Çırağa yılda 1 ay ücretli izin vermek 7) Çırağa asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödemek.

ÇIRAKLARIN ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? Askerlik çağına gelerek eğitimine devam eden çırağın her yıl en geç Nisan ayının ilk haftası içinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması halinde, askerlik tecil işlemleri Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılır.

ÇIRAKLARIN YAKINLARI S.S.K.’NIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ? Çırak öğrenciler sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

ÇIRAKLARIN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI KORUNMASINDA İŞYERİ YETKİLİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDİR? 3308 sayılı kanunun 25. maddesine göre; Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

ÇIRAK İŞ YERİNDE ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI GEÇİRİRSE İŞ VEREN NE YAPMALIDIR? Kazaya uğrayan çırağın uğradığı iş kazasının önemine göre en yakın S.S.K. kuruluşuna götürene kadar hayati tehlikeyi atlatabilmesi için ilk müdahale iş yerinde yapılır. Daha sonra çırak bir sağlık kuruluşuna götürülür. Bu sağlık kuruluşu S.S.K. olmalıdır. Örnekte görülen kaza raporu üç nüsha doldurularak bir nüshası S.S.K.’ya, bir nüshası Mesleki Eğitim Merkezine, bir nüshası da iş veren tarafından yetkililere gösterilmek amacıyla çırağın iş yerindeki dosyasında saklanır.

İŞ KAZASI GEÇİREN ÇIRAĞIN GEREKLİ TEDAVİSİNİ YAPTIRMAYAN VE KAZA RAPORU TUTMAYAN VE DURUMU MERKEZE BİLDİRMEYEN İŞ YERİ NE GİBİ ZARARA UĞRAR? Bu durum kişinin beyanı veya yapılan kontroller sonunda ortaya çıkarsa soruşturma başlatılır ve sonuçta çırağın ve S.S.K.’nın uğradığı zararlar iş verenden faizi ile birlikte tahsil edilir.

İŞ VEREN SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ ÇIRAĞI OKULA GÖNDERMEYİP ÇIRAĞIN DEVAMSIZLIKTAN KALMASINA SEBEP OLURSA NE OLUR? Sözleşmeli Çırağı İş veren okula göndermek zorundadır. İş veren tarafından okula gönderilmeyerek devamsızlıktan kaldığını yazılı beyan eden çırağın iş vereni mahkemeye verilerek çırağın uğradığı maddi ve manevi zararı , çırak için ödenen sigorta primleri yasal faizi ile birlikte iş verenden tahsil edilir. Tutumunda ısrar eden iş yerine çırak çalıştırma hakkı ta işyerinin bir yetkilisi ve velisi ile gönderiniz. Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sözleşmeleri onaylayarak gereken belgeleri kendisi alacak, sözleşmelerden birini çırağa diğerini işyerine diğerini de ilgili oda veya derneğe gönderecektir. Mesleki Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanmış sözleşme elinize geçince, çırağınız tüm yasal işlemlerini tamamlamış ve sigorta primlerinin Bakanlıkça ödenmesine başlanmış olacaktır.

İstanbul genelindeki çıraklık eğitim merkezlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

KALFALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

1) 19 Yaşından gün almamış olan ve kanun kapsamında bir meslek dalında çalışanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde meslek dallarının eğitim süresi boyunca Çıraklık Sözleşmesi yapılarak, haftada bir gün öğrenim gördükten sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler.(Kanun maddesi: 16)

2) 19 yaşından gün almış olanlar ise Meslek üzerine çalışmışlıkları (SGK, Bağ-kur) yok ise Çıraklık Sözleşmesi yapılarak Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılacak eğitime (Duruma göre yoğunlaştırılabilir.) tabi tutulduktan sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” alabilirler.

 

3)Mesleğin Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almış olanlar Bakanlıkça ilan edilecek tarihlerde Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler.(Kanun maddesi: Geçici 1a/1).(Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır)

 

 

4)Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte 16-18 yaşlarında olanlar kapsam ve süresi bakanlıkça·belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi: geçici 1a/2).(Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır)

 

 

5)(Denklik yoluyla) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık ustalık veya kurs belgeleri ile yurt içinde çıraklık okulları, Pratik sanat okulları, Mesleki ve Teknik Açık öğretim okulu, Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri vb. kurumlardan alınmış belgeler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir. Bu yöntem ile başvuru yapacaklar; “Meslek dalları ile ilgili çıraklık dönemi süresinin 2 katı kadar olan SGK veya BAĞKUR hizmeti ile KALFALIK, üstüne 5 yıl SGK veya BAĞKUR hizmeti ile USTALIK sınavlarına katılabilirler.” Bu kapsamdan yararlanmak isteyenler hizmetlerini SGK veya BAĞKUR prim dökümü ve “Denklik İçin Hizmet Belgelendirme” formu ile belgelendirmek zorundadır. Hizmet süreleri ne olursa olsun öncelikle KALFALIK, sonrada USTALIK dönemi sınavlarına girmeleri gerekir.

Başvuru İçin Gerekli İstenen Belgeler
1-TC Kimlik Numarası/Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi
3-Aile Hekimliğinden Alınmış Sağlık Raporu
4-Vesikalık Fotoğraf (Güncel 4 Adet)
5-SGK Prim veya BAĞKUR Hizmet Dökümü(SGK Müdürlüğünce Onaylanmış)
6-Denklik İçin Hizmet Belgesi(İlgili Birimlerce Onaylanmış)
7-Aldığı Mesleki Eğitimleri Gösteren Belgelerin Aslı
8-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
9-Onaylanmış Mesleki Faaliyet veya Tüzel Kişi Sicil Belgesi
10-Şirket Çalışanları İçin Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası
11-İşe Giriş Bildirgesi

 

USTALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

 

 1) Mesleki Eğitim Kanunun 16.Maddesine göre kalfalık belgesi alanlar

 

 a)Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalışmış ve bakanlıkça açılan Ustalık Eğitim Kurslarını (Kültür Kursu, Meslek Kursu) başarılı olarak bitirenler ustalık sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler. Bu kapsamdan yararlanmak isteyenlerin Ustalık Eğitimi süresince açılacak Kültür ve Meslek Kursunu başarı ile tamamlaması gerekmektedir.( Mesleki Eğitim Kanunu Madde:28/b)

 

Not-1:Kültür kursu tüm mesleklerin birleştirilmesi ile açılabilir, meslek kursu ise aynı meslek dalında yer alan usta adaylar ile açılabilir. Her iki kurs için de en az 12 adayın bulunması gerekir.

 

Not-2:Usta adayı Ustalık Eğitimi süresince açılacak olan Kültür ve Meslek kurslarında başarılı olur ve kayıt tarihinden itibaren 2 yıllık (Askerlik hizmeti süreye dahil değildir.) çalışma süresini tamamlarsa Ustalık Sınavlarına girebilir.

 

Not-3:Usta adayı Ustalık Eğitimi süresince açılacak olan kültür kursunu başarı ile tamamladıktan sonra meslek dalında yeteri sayıda usta adayı olmadığı için meslek kursu açılmaz ise Ustalık Eğitimine kayıt tarihinden itibaren 5 yıllık (Askerlik hizmeti süreye dahil değildir.) çalışma süresini tamamlarsa Ustalık Sınavlarına girebilir.

 

  1. b) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 5 yıl SGK’lı veya BAĞKUR’lu olarak çalışanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda “Ustalık Belgesi” alabilirler.(Mesleki Eğitim Kanunu Madde:28/c)

 

2) Meslek Lisesi Mezunları

 

  1. a)1985-1986 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarındanmezun olanlar,  mezun oldukları meslek dalında sınavsız doğrudan “Ustalık Belgesi” alabilirler. (Mesleki Eğitim Kanunu Madde:Geçici 1b/2)
  2. b)1985-1986 Eğitim-Öğretim yılından sonra En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılarak sınavlarda başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler. (Mesleki Eğitim Kanunu Madde:29)

 

3)Belgesi Olmayıp Vergi ve Oda Kaydı Olan Bir İşyerinde Çalışanlar veya İşyeri Sahipleri

 

Meslek dalları ile ilgili çıraklık dönemi süresinin 2 katı kadar olan SGK veya BAĞKUR hizmeti ile KALFALIK, üstüne 5 yıl SGK veya BAĞKUR hizmeti ile USTALIK sınavlarına katılabilirler. Bu kapsamdan yararlanmak isteyenler hizmetlerini SGK veya BAĞKUR prim dökümü ve “Denklik İçin Hizmet Belgelendirme” formu ile belgelendirmek zorundadır. Hizmet süreleri ne olursa olsun öncelikle KALFALIK, sonrada USTALIK dönemi sınavlarına girmeleri gerekir.

 

Başvuru İçin Gerekli İstenen Belgeler
1-TC Kimlik Numarası/Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi
3-Aile Hekimliğinden Alınmış Sağlık Raporu
4-Vesikalık Fotoğraf (Güncel 4 Adet)
5-SGK Prim veya BAĞKUR Hizmet Dökümü(SGK Müdürlüğünce Onaylanmış)
6-Denklik İçin Hizmet Belgesi(İlgili Birimlerce Onaylanmış)
7-Aldığı Mesleki Eğitimleri Gösteren Belgelerin Aslı
8-Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
9-Onaylanmış Mesleki Faaliyet veya Tüzel Kişi Sicil Belgesi
10-Şirket Çalışanları İçin Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası
11-İşe Giriş Bildirgeleri

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates