DUYURULAR

KANUNLAR

5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU

216

19 BİRİNCİ KISIM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu ... Devamını Oku »

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

btso-mesyeb-MYK

Resmî Gazete Sayı : 26312 KANUN MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNUKanun No. 5544                                                                   Kabul Tarihi : 21/9/2006  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için ... Devamını Oku »

EĞİTİM BÜTÇESİNİN KANUNİ DAYANAĞI

490-254

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 5362 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevlerini yerine getirmek için, bir yıl önceki yıllık gayri safi gelirlerinin %5 ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorunda olduğu 5362 sayılı kanunun 74 üncü maddesinin birinci paragrafında belirtilmiştir.              EĞİTİM BÜTÇESİNİN HESAPLANMASI Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini Birliğe, beşte birini varsa Federasyona, ... Devamını Oku »

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

timthumb (1)

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Kanun Numarası : 3308 Kabul Tarihi : 5.6.1986 Resmî Gazete : 19.6.1986 / 19139 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No: 3525 / 2.3.1989 (8.3.1989 / 20102 RG) 2) K.No: 3824 / 25.6.1992 (11.7.1992 / 21281 RG) 3) K.No: 4122 / 23.7.1995 (16.7.1995 / 22355 RG) 4) K.No: 4306 / 16.8.1997 (18.8.1997 / 23084 RG) 5) K.No: 4684 / ... Devamını Oku »

BELEDİYE KANUNU

timthumb

Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Resmî Gazete : 13.7.2005/25874 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No.5538/1.7.2006 12.7.2006/ 2) K.No.5568/26.12.2006 30.12.2006/ 3) K.No.5594/6.3.2007 10.3.2007/ 4) K.No.5675/30.5.2007 7.6.2007/ 5) K.No.5747/6.3.2008 22.3.2008/ 6) K.No. 5766/ 6.6.2008/ 7) K.No.5793/24.7.2008 6.8.2008/ BİRİNCİ KISIM – Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, be lediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, ... Devamını Oku »

BİLGİ EDİNME YASASI

bilgi

Bilgi Edinme Yasası 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlananBilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile; bu Kanun çerçevesinde yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre; Başvuru Usulü: ... Devamını Oku »

TÜKETİCİ KANUNU

tuketici-kanun15

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, (…) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates